Nase usluge - sajt je u konstrukciji, informacije nisu finalne.

IT Podrška

IT podrška za sve vaše profesionalne potrebe.

 • Hardversko održavanje

  Redovna inspekcija i čišćenje računarskih sistema, servera i mrežne opreme, ažuriranje i nadogradnja hardvera po potrebi, provera i zamena oštećenih ili zastarelih komponenti.

 • Softversko održavanje

  Ažuriranje operativnih sistema na računarima i serverima, instalacija i konfiguracija sigurnosnih zakrpa i ažuriranja, praćenje i upravljanje softverskim licencama.

 • Mrežno održavanje

  Praćenje i upravljanje mrežnim uređajima (rutere, prekidači, firewall-ovi), upravljanje mrežnim bezbednosnim postavkama, redovna provera performansi i optimizacija mreže.

 • Sigurnosno održavanje

  Praćenje i detekcija bezbednosnih pretnji, ažuriranje i upravljanje sigurnosnim softverom i firewall-ovima, redovna promena lozinki i upravljanje pravima pristupa.

 • Podrška korisnicima

  Pružanje tehničke podrške zaposlenima ili korisnicima, rešavanje problema sa računarima, softverom ili mrežom, edukacija korisnika o najboljim praksama i bezbednosti.

 • Redovna sigurnosna kopiranja

  Planiranje i sprovođenje redovnih sigurnosnih kopija podataka, provera i vraćanje podataka u slučaju gubitka ili havarije.

 • Monitoring i upravljanje performansama

  Kontinuirano praćenje performansi sistema, servera i mreže, rešavanje problema koji mogu uticati na produktivnost.

 • Planiranje i upravljanje projektima

  Planiranje i sprovođenje IT projekata, kao što su migracije, nadogradnje i implementacije novih tehnologija.

 • Praćenje zakonskih i regulativnih zahteva

  Osiguravanje da IT infrastruktura i procesi udovoljavaju relevantnim zakonima i propisima.

 • Izveštavanje i dokumentacija

  Priprema izveštaja o stanju i performansama IT sistema, ažuriranje i vođenje dokumentacije o IT infrastrukturi.

Video Nadzor

Licencirane instalacije video nadzora za profesionalne i kućne potrebe. Programiranje dodatnih funkcija snimača i kamera.

 • Projektovanje sistema

  Procena potreba za video nadzorom, planiranje rasporeda kamera i opreme, pravljenje sheme povezivanja i instalacije.

 • Instalacija kamere i opreme

  Postavljanje sigurnosnih kamera na odgovarajuće lokacije, montaža i povezivanje video rekordera (DVR) ili mrežnih video rekordera (NVR), instalacija senzora pokreta i drugih dodataka.

 • Konfiguracija sistema

  Podešavanje parametara kamera, kao što su rezolucija i ugao snimanja, povezivanje sistema sa mrežom ili internetom, postavljanje pristupnih prava za korisnike sistema.

 • Upravljanje skladištenjem podataka

  Konfiguracija skladištenja za čuvanje video zapisa, postavljanje redovnih sigurnosnih kopija, praćenje i optimizacija skladištenja.

 • Upravljanje snimcima

  Praćenje snimaka u realnom vremenu, arhiviranje, pretraga i reprodukcija video zapisa, deljenje snimaka sa nadležnim osobama ili agencijama.

 • Održavanje sistema

  Redovno testiranje i servisiranje opreme, ažuriranje softvera sistema i sigurnosnih zakrpi, provera funkcionalnosti kamera i senzora.

 • Nadzor performansi

  Kontinuirano praćenje performansi sistema, rešavanje problema kao što su smetnje u snimanju ili prekidi u vezi.

 • Obuka korisnika

  Obuka osoblja ili korisnika sistema za efikasno korišćenje video nadzora, edukacija o pravilima privatnosti i zakonima koji se odnose na video nadzor.

 • Praćenje zakonskih i regulativnih zahteva

  Osiguravanje da sistem video nadzora bude u skladu sa lokalnim i nacionalnim zakonima i regulativama.

 • Izveštavanje i dokumentacija

  Priprema izveštaja o aktivnostima sistema video nadzora, vođenje dokumentacije o instalaciji, konfiguraciji i održavanju.

 • Hitna podrška

  Pružanje hitne tehničke podrške u slučaju problema ili incidenata.

 • Nadogradnje i proširenja

  Planiranje i sprovođenje nadogradnji sistema video nadzora, proširenje sistema kako bi se obuhvatile nove oblasti.

Alarmni Sistemi

Asortiman žičnih i bežičnih alarmnih sistema za profesionalnu i kućnu upotrebu.

 • Projektovanje sistema

  Procena potreba za alarmnim sistemima, planiranje postavke senzora i alarmnih uređaja, izrada šeme sistema.

 • Instalacija uređaja

  Montaža i instalacija senzora, alarmnih centrala i drugih uređaja na odgovarajućim mestima u objektu.

 • Konfiguracija sistema

  Podešavanje parametara alarma, uključujući šifre, vreme odziva i režim rada.

 • Testiranje i simulacije

  Redovno testiranje sistema kako bi se osiguralo da je operativan, kao i izvođenje simulacija kako bi se obučili korisnici i zaposleni.

 • Održavanje opreme

  Servisiranje i održavanje senzora, alarmnih uređaja i baterija, zamena oštećenih ili istrošenih komponenata.

 • Nadzor sistema

  Kontinuirano praćenje sistema za detekciju kvarova ili alarmnih situacija, rešavanje problema u realnom vremenu.

 • Obuka korisnika

  Obuka korisnika o korišćenju alarmnog sistema, uključujući aktivaciju i deaktivaciju, postavljanje šifri i pozivanje hitnih službi u slučaju alarma.

 • Praćenje zakonskih i regulativnih zahteva

  Osiguravanje da alarmni sistem bude u skladu sa lokalnim i nacionalnim zakonima i regulativama, uključujući licence i dozvole.

 • Izveštavanje i dokumentacija

  Priprema izveštaja o aktivnostima sistema alarmnih sistema, vođenje dokumentacije o instalaciji, konfiguraciji i održavanju.

 • Hitna podrška

  Pružanje hitne tehničke podrške i intervencija u slučaju aktiviranja alarma ili incidenata.

Kontrola Pristupa, Interfoni

Od sistema za ulaz u stambene zgrade do profesionalnih sistema koji računaju radno vreme.

 • Projektovanje sistema

  Procena potreba za kontrolom pristupa i interfonskim sistemima, planiranje rasporeda čitača, interfonskih uređaja i drugih komponenti, izrada šeme sistema.

 • Instalacija uređaja

  Montaža i instalacija čitača kartica, interfonskih uređaja i drugih komponenti na odgovarajućim mestima u objektu.

 • Konfiguracija sistema

  Podešavanje parametara sistema, uključujući pristupne privilegije, konfiguraciju interfonskih poziva i integraciju sa drugim sistemima.

 • Testiranje i simulacije

  Redovno testiranje sistema kako bi se osiguralo da je operativan, izvođenje simulacija kako bi se obučili korisnici i zaposleni.

 • Održavanje opreme

  Servisiranje i održavanje čitača kartica, interfonskih uređaja i drugih komponenata, zamena oštećenih ili istrošenih delova.

 • Nadzor sistema

  Kontinuirano praćenje sistema za detekciju kvarova ili problema sa kontrolom pristupa, rešavanje problema u realnom vremenu.

 • Obuka korisnika

  Obuka korisnika o korišćenju sistema kontrole pristupa i interfona, uključujući upravljanje pristupom i korišćenje interfonskih funkcija.

 • Praćenje zakonskih i regulativnih zahteva

  Osiguravanje da sistem kontrole pristupa i interfona bude u skladu sa lokalnim i nacionalnim zakonima i regulativama, uključujući zahtevane dozvole.

 • Izveštavanje i dokumentacija

  Priprema izveštaja o aktivnostima sistema, vođenje dokumentacije o instalaciji, konfiguraciji i održavanju kontrola pristupa i interfonskih sistema.

 • Hitna podrška

  Pružanje hitne tehničke podrške i intervencija u slučaju problema sa kontrolom pristupa, interfonom ili incidenata.

Mrežne Instalacije

Projektovanje i postavljanje mreža po najvišem standardu za profesionalnu upotrebu.

 • Projektovanje mreže

  Procena potreba za mrežnom infrastrukturom, planiranje topologije mreže, određivanje potrebne opreme i kapaciteta.

 • Instalacija mrežne opreme

  Postavljanje i konfiguracija rutera, prekidača, firewallova, i drugih mrežnih uređaja, kao i postavljanje Wi-Fi pristupnih tačaka.

 • Povezivanje računara i uređaja

  Povezivanje računara, servera, štampača, i drugih uređaja na mrežu, postavljanje IP adresa i mrežnih parametara.

 • Kabliranje i infrastruktura

  Postavljanje fizičkog kabla, kao što su Ethernet kablovi, optički kablovi, i razvodna kutija, obezbeđivanje struktuiranih kablovskih sistema.

 • Bežična mreža (Wi-Fi)

  Postavljanje i konfiguracija bežičnih mreža, optimizacija signala, bezbednosne postavke za Wi-Fi pristup.

 • Mrežna sigurnost

  Postavljanje sigurnosnih postavki, firewall-ova i VPN-ova, praćenje i detekcija bezbednosnih pretnji.

 • Redundantnost i otpornost

  Implementacija redundantnih veza i rezervnih sistema kako bi se obezbedila visoka dostupnost i otpornost na kvarove.

 • Monitoring i upravljanje mrežom

  Kontinuirano praćenje performansi mreže, rešavanje problema i optimizacija mreže kako bi se osigurala pouzdanost i brzina.

 • Planiranje kapaciteta

  Praćenje rasta i zahteva, planiranje nadogradnji i proširenja kako bi se obezbedila dovoljna propusnost i kapacitet za buduće potrebe.

 • Obuka osoblja

  Obuka osoblja o upravljanju i održavanju mrežne infrastrukture, upravljanje pravima pristupa i bezbednosnim procedurama.

 • Praćenje zakonskih i regulativnih zahteva

  Osiguravanje da mreža bude u skladu sa relevantnim zakonima i regulativama, kao što su zahtevi o privatnosti podataka i bezbednosti mreže.

Računarske i serverske konfiguracije

Od kućnih gaming konfiguracija, klasicnih office resenja do mašina za profesionalno crtanje i brendiranih servera.

 • Konsultacije i analiza potreba

  Razgovor sa klijentom kako bi se utvrdile potrebe i zahtevi za računarom, analiza upotrebe i budžeta.

 • Odabir komponenti

  Pomoć klijentu u odabiru odgovarajućih komponenata za računar, uključujući procesore, matične ploče, memoriju, skladište, grafičke kartice i napajanja.

 • Montaža i sklapanje

  Montaža i fizičko sklapanje računara, postavljanje komponenata u kućište, povezivanje kablova i uređaja.

 • Operativni sistem i softver

  Instalacija operativnog sistema i softvera na računar, podešavanje i ažuriranje operativnog sistema i drajvera.

 • Testiranje i optimizacija

  Testiranje performansi računara, optimizacija sistema kako bi se obezbedila najbolja funkcionalnost i brzina.

 • Transfer podataka

  Prenos podataka sa starog računara na novi, uključujući dokumente, slike, muziku i druge datoteke.

 • Obuka korisnika

  Obuka klijenta za upravljanje novim računarom, koristi softver i rešava osnovne probleme.

 • Praćenje garancije

  Pomoć klijentu u praćenju garancije na komponente i računar u celini, rukovanje garancijskim zahtevima ako je potrebno.

 • Rešavanje problema i podrška

  Pružanje tehničke podrške klijentu u rešavanju problema, saveti o održavanju i nadogradnjama.

 • Prilagođene konfiguracije

  Kreiranje posebnih računarskih konfiguracija prema specifičnim potrebama klijenata, uključujući radne stanice, servere i specijalizovane sisteme.