Kontakt Informacije

ALKA d.o.o.

Milentija Popovića 1

34000 Kragujevac

Tel./Fax: 034/304-525 TC kod medicinske škole

E-mail: office@alka.co.rs

Istorija Firme -- Nije gotovo

ALKA d.o.o.

Milentija Popovića 1

34000 Kragujevac

Tel./Fax: 034/304-525 TC kod medicinske škole

E-mail: office@alka.co.rs

Cesta pitanja -- Nije gotovo

ALKA d.o.o.

Milentija Popovića 1

34000 Kragujevac

Tel./Fax: 034/304-525 TC kod medicinske škole

E-mail: office@alka.co.rs